Директорът на ОУ „Васил Левски” – село Литаково Тодорка Петрова е поканена на традиционния прием на президента на Републиката по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Събитието ще се състои в Националния исторически музей. На него ще присъстват изявени учители, просветни и културни дейци от цялата страна.
За дългогодишната си работа в училище Тодорка Петрова ще бъде удостоена с грамота от Министерството на образованието, младежта и науката и от Регионалния инспекторат по образование.
Тодорка Петрова има 35-годишен педагогически стаж. До 2010 година тя е директор на НУ „Васил Левски” в Литаково. През следващата година учебното заведение е преобразувано в основно. То бе определено за средищно в Община Ботевград. Тодорка Петрова бе назначена за директор на ОУ „Васил Левски” след спечелен конкурс.
В момента в учебното заведение се възпитават и обучават 186 ученици от първи до осми клас. Те са обхванати в целодневна форма на обучение.
ОУ „Васил Левски” работи по седем проекта – към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” /Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”/,  „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”, който се реализира от фондация „Съвременност” в партньорство с Областната администрация и Екопарламент при ГПЧЕ „Алеко Константинов”.
По третия проект учениците и учителите от основното училище в Литаково полагат грижи за защитената местност „Дренето” в селото. Наскоро те поставиха там къщички, хранилки и обозначителни табели.