Данните са от края на миналата година, посочени от Районната здравноосигурителна каса. Гражданите с редовни здравни вноски са 29 066. Статистиката показва, че всеки седми жител на общината не плаща здравни вноски. 


Каква е социалната характеристика на неосигурените в община Ботевград, официална информация няма. Според националната агенция по приходите обаче голяма част т неосигурените са българи, които живеят и работят в чужбина. От друга страна – през 2016 година влезе в сила промяна, според която хората на граждански договор, осигуряващи се на сума под минималната заплата, вече не се водят осигурени.