Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към Дирекция „Сигурност и обществен ред”


Изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 2 години   


3. Свидетелство за МПС, категория „В“ 


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград 


2. Автобиография 


3. Копие от документ за завършено образование 


4. Копие от трудова книжка 


5. Копие от свидетелство за МПС


Срок за подаване на документите до 30.05.2018 г. (включително)


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115