Не е установено оцветяване на река Малък Искър при направената проверка от РИОСВ – София. Проверката се извърши във връзка с постъпил сигнал в столичната екоинспекция за оцветяване на реката в синьо.
По време на проверката е обходено поречието на реката от рудничен комплекс „Елаците”, с. Мирково, община Етрополе, до с. Джурово. Оцветяване не е констатирано.

Установено е на място, че продължава строителството на пречиствателна станция за отпадъчни /ПСОВ/ води към РК „Елаците мед” АД. Отпадъчните води от производствената дейност чрез тръбопроводи ще се отвеждат за пречистване в новоизграждащата се ПСОВ. Дружеството има изготвена инвестиционна програма за опазване на околната среда.

РИОСВ – София е наложила текуща ежемесечна санкция на „Елаците мед” АД за замърсяване водите на р. Малък Искър в размер на 680 лв.