„Прекратена е масовата практика на разпродажба на имоти в определени райони на Софийска област /община Ботевград – в.з. Зелин и в.з. Чеканица/, с което държавните имоти са продавани на занижени цени, с което е ощетен държавният бюджет и е нарушено правото за опазване на държавната собственост.” - Това е записано в отчета на областния управител Емил Иванов, който днес  бе публикуван на сайта на областната администрация. Отчетът обхваща периода юли 2013 – юли 2014 година, времето, през което начело на Софийска област бе Емил Иванов. Както вече съобщихме, днес той подаде оставка и ще се състезава за място в следващия парламент като водач на листата на ДПС за 26-ти МИР.
„За една година в областната администрация са разгледани 320  протокола на Общински съвети на общините от Софийска област. На постъпилите решения е осъществен висок експертен контрол по отношение законосъобразността им, като експертите осъществявали контрола, са били безпристрастни по отношение взетите решения за връщани и оспорване. Областният управител е оспорил пред Административен съд – София област и върнал за ново разглеждане от общинските съвети 358  решения, като са издадени 230 заповеди за оспорвания. Голям брой от върнатите решения са отменени или прегласувани, като са съобразени с мотивите на заповедите на областния управител. По Закона за достъп до обществена информация са получени и обработени 5 заявления за периода юли 2013 - юли 2014 година” – се посочва в отчета на областния управител.