За миналата година ОП „Боженишки урвич”, което стопанисва базата за отдих в село Боженица, е реализирало приходи в размер на 20 775 лева, с 14 225 лв. по-малко от заложените в плана за същия период. Приходите от кухня възлизат на 11 860 лева, от бар – 6 761 лв. и от хотелската част на почивната база – 2 154 лв. Общият размер на разходите за 2013 година е 44 644 лева – 20 216 лв. за заплати, 3 447 лв. за осигуровки, 13 918 лв. за материали, 5 057 лв. за вода, горива и ел.енергия, 2 006 лв. за външни услуги. Цифрите са от отчета на предприятието за миналата година. Той ще бъде внесен за обсъждане и гласуване на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе утре – 24 септември.
В отчета се посочва още, че за периода 01.01.2013 год. – 31.12.2013 год. предприятието е осигурило достъп на граждани до базата за празнуване на юбилейни годишнини, на деца и спортисти за подготовка за състезания, на представители на общината за провеждане на делови срещи.
В ОП „Боженишки урвич” работят четирима човека.