УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомявам Ви, че се организира пролетно почистване на Община Етрополе и извозване на растителни градински отпадъци за периода от 24.03.2016 г. до 11.04.2016 г.
За целта е необходимо жителите на общината да изнасят градинските си отпадъци ежедневно до 10.00 часа сутринта.
Градинските отпадъци да не се смесват със събраните купчини пясък по улиците и други битови отпадъци.
Не се разрешава изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени места след 11.04.2016 г.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Кмет на Община Етрополе