И в трите основни училища в Ботевград, които приемат най-много първокласници, е създадена необходимата организация за подготовка на документацията, материалната база, както и за тържественото откриване на учебните занятия за учебната 2017/2018 година, показа проверка на вotevgrad.com.


На 15 септември ОУ „Васил Левски“ ще посрещне своите ученици с нов покрив на основната сграда, обновени 4 класни стаи и 2 изцяло ремонтирани тоалетни. 


„Преди няколко дни разговарях с общинското ръководство по проблеми, свързани с отоплителната инсталация на училището. Срещнах разбиране от тяхна страна и веднага бе сформира комисия от специалисти. В момента се изготвя проект за обновяване на инсталацията. От десетилетия не е правен ремонт и разходите ни за отопление през зимата са големи. Училището е обезпечено с видеонаблюдение и охрана. Откъм материална база сме напълно готови“ – сподели Евгения Иванова – директор на училището.


ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ отваря врати в петък с изцяло подновен физкултурен салон”, също ремонтиран със средства, осигурени от общината. „Направихме и освежителен ремонт на няколко класни стаи, подновихме боята на цокъла в коридорите и подменихме няколко сифона в тоалетните“ – съобщи Нина Дюлгерска. 


Между другото през новата учебна година начело на училището в ЖК „Васил Левски” ще бъде именно Нина Дюлгерска, досегашен зам.-директор на учебното заведение. Тя временно ще изпълнява длъжността „директор” на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“. Досегашният директор Даниела Николова е в едногодишен неплатен отпуск, който ще ползва заради новото си поприще. Тя е спечелила конкурс за директор на частно софийско училище.    


С шест ремонтирани класни стаи в сградата на начален етап пък ще започнат учебната година в ОУ „Н.Й.Вапцаров“. „Също така със средства на общината там бе изградена и нова ограда. Готови сме. Да си пожелаем една успешна нова учебна година.“ – каза пред наш репортер Петя Кочкова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“.


По традиция учебната година във всяко учебно заведение на територията на Ботевград и селата ще бъде открита с празнична програма. По предложение на директорите на училищата в Ботевград тържествата започват в следните часове: ОУ „Васил Левски“ 09:00 ч., ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – 09:00 ч., ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – 09:30 ч., ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 09:00 ч., ТПГ „Стамен Панчев“ – 09:30 ч. и ПГТМ „Христо Ботев” – 09:00 ч.


На тържествата във всички училища на територията на общината ще присъстват представители на общинското ръководство и администрация.