„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободни работни места за Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжността:
Електромонтьор


Изисквания към кандидатите:
Средно електротехническо образование;
Минимум една година опит на подобна позиция;
Да притежава най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
Отговорност, прецизност и комуникативност;
Умения за работа в екип.


Фирмата предлага:
Отлични условия за работа;
Възможност за професионално развитие;
Добро заплащане;
Трудов договор.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за завършено образование;
Копие от удостоверението за правоспособност;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 01.11.2017 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.