„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Машинисти на мостови и козлови кранове с товароподемност до и над 40 т.


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Удостоверение за правоспособност „Машинист на мостови и козлови кранове: I степен - за кранове с товароподемност над 40 тона“ или „Машинист на мостови и козлови кранове: II степен - за кранове с товароподемност до 40 тона“;
Минимум 1 година опит на подобна позиция;
Отговорност, прецизност и комуникативност;
Умения за работа в екип.


Фирмата предлага:
 Отлични условия за работа;
 Възможност за професионално развитие;
 Добро заплащане;
Трудов договор.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за завършено образование;
Копие от удостоверението за правоспособност;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 08.12.2017 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на  интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.