„Целта на Системата за прием на първокласници е да утвърди критериите за подбор на ученици, които трябва да се прилагат само и единствено в случаи, когато наличните маста в дадено училище са по-малко от заявленията на родители за записване на децата им в съответното училище.  Само и единствено тогава. Няма ограничение по райони. Може от района на училище „Васил Левски” да се запишат в училище „Н. Й. Вапцаров”, стига да има свободни места. Държа да подчертая това нещо, тъй като считам, че родителите не разбраха, за съжаление и една немалка част от съветниците не разбраха, или пък им беше удобно да подходят по този начин,  какъв е смисълът на тази Система, която се предвижда в Наредба №10 на Министерството на образованието и науката”, така Иван Гавалюгов коментира факта, че Общинският съвет не подкрепи Системата за прием на първокласни в трите основни училища в Ботевград.    


„Действително има практика, а и може да се тълкува нееднозначно разпоредбата на Наредба №10, специално чл. 43, който казва, че общините приемат Система. Общината е и Общинският съвет, общината е и общинската администрация. Това са двата органа на местно самоуправление, които представляват  общината. Нямам нищо против аз да издам заповедта. В крайна сметка Системата се утвърждава със заповед на кмета. Само че вариантите са два – след решение на Общинския съвет, който я приема, а в другия случай може и без да е приета от местния парламент, каквито практики има в България, предимно в малки общини. В конкретния случай за Ботевград – понеже въпросът е изключително дискусионен, развълнува голяма част от родителите на първокласници, беше редно и е редно да има широко обществено обсъждане и разглеждане на сесия на ОбС – Ботевград”, подчерта кметът.  


Иван Гавалюгов съобщи, че ще издаде заповед за утвърждаване на Системата, предложена от комисията, в която участваха общински съветници – представители на всички групи, родители на първокласници, експерт от Регионално управление по образование – София регион, експерти от общината, в която  единствената направена промяна е бул. „Цар Освободител” да премине от ОУ „Васил Левски към ОУ „Н. Й. Вапцаров”. 


„Системата ще бъде утвърдена с моя заповед. А какъв брой паралелки ще бъдат разкрити в училищата, това вече зависи от виждането на ръководството на съответното училище, разбира се най-вече от възможността да се осигури качествено образование при съответния брой паралелки и брой ученици, които могат да бъдат записани в едно училище”, каза още кметът и допълни:  „Потвърдиха се моите притеснения и опасания, че въпросът се политизира ненужно, създават се едни абсолютно погрешни внушения на родителите, манипулират се по един доста неудачен начин. Нека да видим как ще се реализира приемът за първи клас тази година. Съобразно резултатите и настроенията, аз съм готов, това не е моя еднолична идея, да подложа на обществено обсъждане възможността за сливане на двете основни училища. Не знам защо някой вижда заплаха в това нещо – да се обсъди един въпрос, който се предлага, в една или друга форма, от родители, общественици и общински съветници.”.