„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:
Ръководител, звено „Площадки за временно съхранение на отпадъци“


Изисквания към кандидатите:
Висше техническо образование;
Специализации и опит в областта на управление на отпадъците;
Стаж на подобна длъжност в производствено предприятие ще се счита за предимство;
Познаване на нормативната уредба регламентираща опазването на околната среда;
Умения за работа с MS Office;
Валидна шофьорска книжка кат. В.


Задължения и отговорности:
 Цялостно организира, координира и контролира осъществяването на дейността по събиране на отпадъците на дружеството;
Отговаря за временното съхранение на отпадъците в определените за целта площадки и предаването им на лицензирани лица;
Организира и контролира воденето на необходимата отчетност в изпълнение на дейността.


Фирмата предлага:
Отлични условия за работа;
Възможност за професионално развитие;
Добро заплащане;
Трудов договор.


Необходими документи:
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Автобиография с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска област, „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал/ обучения и квалификация” или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 10.04.2018 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на входящ тестов изпит и събеседване.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.