„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Сондьор


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Свидетелство за правоспособност за работа с „ПСМ“;
Минимум една година опит на подобна позиция ще с счита за предимство;
Отговорност, прецизност и комуникативност;
Умения за работа в екип.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за завършено образование;
Копие от свидетелство за правоспособност;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 13.05.2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.