Във връзка със Закона за измерванията предстои задължителната периодична проверка в търговските обекти и тези, които използват везни на територията на община Етрополе.


Проверката ще бъде извършен по следния график:
04.07.2018 година – град Етрополе, село Малки Искър и село Брусен;
05.07.20108 година – село Лопян и село Ямна;
06.07.2018 година – село Лъга и село Рибарица.


Метрологичен контрол
град Ловеч