Не е вярно твърдението, което битува в Етрополе, че пречиствателната станция за отпадни води не работи след проливните дъждове от 29 юни.
Тази сутрин имах уговорена среща с техническия ръководител Николай Ненов, с чиято помощ проследихме работата на станцията от входната до изходната тръба, през помещението за механично и резервоарите за биологично пречистване на водата.
Още с влизането в района прави впечатление отлично поддържаната площадка. Никъде няма и следа от наводнението. Цялостната дейност на станцията е в ръцете на 7 човека и от пускането й до сега не е спирала да пречиства водата на р. М.Искър.
Спирането, за което се говори в града, е само на 30 юни и 1 юли /събота и неделя/. След почистване на засегнатите помпи и наносите в района, в понеделник станцията е продължила обичайния си ритъм.