В договор на община Ботевград с фирма "ДДД - Рамбо Инсекта" са предвидени мероприятия за унищожаване на комарите и техните ларви. Обработката срещу хапещите насекоми ще става чрез метода опушване. Третирането започва тази вечер, началната точка е градският парк. За целта се ползва специализиран автомобил и съответната техника за опушване.