На редовната сесия на ОбС, която ще се проведе на 26 юли, ще бъде обсъден отчет на Районно управление Ботевград за периода 1 януари – 30 юни 2018 год. Той е представен на вниманието на съветниците. От него е видно, че за отчетния период са регистрирани 296 броя заявителски материали За същия период на миналата година те са били 179. Разкриваемостта към 30 юни е 31.08%, за същия период на 2017-та е била 34.08%. В отчета се уточнява, че процентът не е окончателен, тъй като до края на отчетния период предстоят да бъдат повдигнати обвинения по дела, които са на производство при разследващи полицаи. 


Статистиката на местното полицейско управление показва, че за посочения период на територията на Община Ботевград са извършени: 15 престъпления против личността – чл. 115 - 159 от НК, от които са разкрити 3 бр.; 164 престъпления против собствеността – /домови кражби, взломни кражби, кражби от офиси, от магазин, кражби на части и вещи от МПС, грабежи – 8 бр. измами - 2, други престъпления против собствеността/, като от тях са разкрити 33 броя;  общоопасни престъпления – 97 броя /противозаконно притежание и използване на оръжие – 5 бр., посегателство спрямо МПС – 5 бр., наркотични престъпления – 11 бр.; престъпления по транспорта – 57 бр./, от които са разкрити 49; други криминални престъпления – 17 на брой /престъпления против брака – 5, неплащане на издръжка – 2 бр., престъпления против държавни и общински органи – 7 бр., превеждане през граница – 1 бр., хулиганство – 3 бр., унищожаване и повреждане на имущество – 16 бр./, от които са разкрити общо 8 бр. 


Регистрираните икономически престъпления към края на първото полугодие са 13 на брой, /с 1 по-малко от същия период на миналата година/. От тях са разкрити 4. 


През текущия период са повдигнати обвинения по 16 броя досъдебни производство, образувани през 2017 год. 


Към 30 юни тази година са регистрирани 89 броя извършители на разкрити престъпления, сред които 4 жени и 11 непълнолетни лица, се посочва още в отчета на полицията.