„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:


„Специалист, поддръжка приложения“


Изисквания към кандидатите:
Висше образование в областта на информационните технологии и компютърни системи с образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
Трудов стаж по специалността – минимум 1 година професионален опит;
Опит с поддръжка на приложения – в областта на счетоводството;
Много добро владеене на Microsoft Excel – Sort, Filter, Subtotals, Pivot tables, Conditional formatting;
Владеене на SQL е предимство;
Добро владеене на английски език - писмено и говоримо;
Комуникативност и умения за решаване на проблеми;
Умения за работа в екип, отговорност, прецизност.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 14.06.2019 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.