Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
16 новини с етикет: дирекция

За първите 6 месеца на 2018 година са подадени общо 1 109 сигнала от граждани към „горещия“ телефон на дирекция „Сигурност и обществен ред“ на Община Ботевград. Това показва внесената за разглеждане в Общински съвет информация за дейността на дирекцията за първо полугодие...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 10.07.2018 г. № по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1. Машинен оператор, дървообработване     Етрополе    Средно/Основно2...

Уважаеми клиенти, Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград Ви уведомява, че в периода от 11.05.2018 г. до 18.05.2018 г. вкл.  филиал „Етрополе“ към Д“БТ“ - Ботевград ще работи с клиенти  от 11:00 ч. до 17:00 ч.За консултация и информация сме на..

За да улесни живеещите в малките населени места, дирекция „Местни данъци и такси“ ще открие мобилни каси, в които гражданите могат да платят данъците си към общинската хазна за 2018 година, както и да направят справки за задълженията си. Графикът вече е уточнен: Боженица - 15 и 21 март..

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Ботевград уведомява своите клиенти, че поради извършване на годишно облагане на 10.01.2018 г. няма да работи до 14:30 часа. Възможно е удължаване на спирането при възникнали проблеми в процеса на обработка. От дирекция „Местни данъци и..

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  СОФИЙСКА ОБЛАСТСЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ИЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИУВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017г. Е 31 ЮЛИ 2016г.ВСЕКИ СОБСТВЕНИК ПОДАВА В..

График за уведомяване на Дирекция "Социално подпомагане" от лица и семейства , които са подали заявления-декларации за семейни помощи за деца в периода 01.01.2015г-28.07.2015г., но имат настъпила промяна в: семейно положение, местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и..

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.10.2015  В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 1 . Учител, детска градина - Висше образование - 1 брой2 . Машинен оператор, шиене на тапицерия - Основно/Средно образование - 5 броя3 . Помощник възпитател - Средно образование - 1 брой4 . Кредитен специалист, банка - Средно..

Данни за състоянието на безработицата за месец СЕПТЕМВРИ 2015 г.: ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Равнище на безработица - 8,6%Брой регистрирани безработни лица - 478в т.ч. - жени - 250- мъже - 228сред тях с намалена работоспособност - 31Брой регистрирани по възраст - 478- до 24 години - 42- от 25 до 29..

И Н Ф О Р М А Ц И Я Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Етрополе съобщава на жителите от Община Етрополе, че от 16.12.2014 г., започна изплащане на разликата до новия  увеличен размер от 12.96 лв., на целевите помощи за отопление. Плащането ще се извършва  до..

« предишна12следваща »