В Стратегията за развитие на туризма в Община Ботевград е заложена проектна идея за създаване на биосферен парк. Именно това бе поводът за срещата между кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов, представители на общините Роман и Мездра и Тома Белев – лесовъд, природозащитник, специалист по защитени територии, който присъства в качеството си на консултант. Срещата се състоя през миналата седмица в общинаската администрация. 


„Със създаване на Стратегия за развитие на туризма, общината търси опции и възможности да рекламира  и да създаде привлекателен имидж. В случая коментирахме как да се създаде този имидж. Един от подходящите инструменти е биосферен парк. Той се създава по програмата "Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, в която България участва от 1977 год. Програмата цели да интегрира целите за опазване на природата с целите за устойчиво развитие, което да гарантира, че места, които са обособени като биосферни паркове, се характеризират със съхранена природа. Това е марка за природосъобразно управление и управление със съучастие, т.е. хората, които живеят там да участват в самото управление”, обясни през наш репортер Тома Белев. Той разясни още, че всеки биосферен парк трябва да има граници, име, начин на взимане на решение от заитересованите хора, система за мониторинг. Самото предложение за създаване на биосферен парк трябва да бъде одобрено от ЮНЕСКО. 


„Каква ще бъде евентуалната полза от създаване на такъв биосферен парк – в най-добрия случай се появяваш на една карта на света и започват да те посещават малко по-често от обикновено. Биосферният парк ще влезе в туристическите маршрути и туристическата карти, в рекламите на туристическите възможности на съответната община и съответния район. Наличието на биосферен парк създава усещане и впечатление за качествен туристически продукт, каза пред наш репортер Тома Белев. – Понеже малките общини трудно могат да влязат дори в националната туристическа карта, би било добре те да обединяват усилията си. Така по-лесно и по-бързо ще постигнат резултати в тази област”, коментира Тома Белев. Според него съседни общини, като Ботевград, Правец, Мездра, Роман, имат потенциал да създадат качествен продукт – биосферен парк, геопарк или нещо друго, ако обединят усилията си. 


„В един биосферен парк трябва да има зона за развитие, буферна зона и зона, в която природата да е съхранена. Училищната гора в Община Ботевград има такава зона. Общините са тези, които трябва да определят границите на парка и териториите, които трябва да влязат в него. В случая имаме една обособена територия, която е част от предпланините, има ясни граници, ще се получи много приличен биосферен парк”, смята Тома Белев.


На срещата миналата седмица бе постигнато съгласие по предложението на кмета Иван Гавалюгов – всяка от съседните общини да излъчи свой представител за сформиране на работна група, която да обобщи информацията за създаване на биосферен парк и да я внесе за обсъждане в общинските съвети. Ако те дадат картбланш на идеята, групата ще се заеме с подготовка на документите за регистрация на биосферния парк. А той, както съобщихме по-горе в текста, трябва да отговоря на всички изисквания на програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО. От своя страна Тома Белев пое ангажимент да съдейства с необходимата консултантска помощ.