В традиция се превърнаха пътуващите семинари за студентите от Международното висше бизнес училище. Целта на тази инициатива е младите хора да се запознаят с добри практики за местно развитие и проучване на туристическия потенциал. Поредният пътуващ семинар бе организиран от Студентския съвет на МВБУ. Събитието се проведе на 15 март под ръководството на главен асистент д-р Десислава Алексова. Специална покана да се присъедини към групата бе отправена към проф. д-р Лалка Борисова, която също е преподавател в МВБУ. 


Маршрутът на пътуващия семинар бе София – Правец – Етрополе – Трудовец – София. В него участваха студенти от втори и четвърти курс. Най-напред те посетиха хотелски комплекс РИУ Правец. Управляващият мениджър на хотела - Андрей Андреев, разведе студентите и техните ръководители из комплекса и им изнесе специализирана беседа за мениджмънта и маркетинга на хотела. Той отговори и на въпросите, които му бяха поставени. Получи се оживена и ползотворна дискусия. Интересът на младите хора бе насочен към бизнеспланирането на комплекса. Особено внимание беше отделено на технологията и организацията на различни събития, туристическите пазари и продуктовата политика както на РИУ Правец, така и на други обекти в страната от тази хотелска верига. 


Семинарът продължи в Исторически музей в Правец и къщата на Тодор Живков. Там студентите бяха посрещнати от Галя Дикова – уредник в музея, която по увлекателен начин ги запозна с любопитни исторически факти за района и за периода, свързан с живота на Тодор Живков. Тя разказа за проведени правителствени срещи и делегации и за колекцията от ценни подаръци, подредени в експозиционната зала, които той е получавал като държавен глава на страната. 


Посещението на Етрополския манастир и водопадът Варовитец впечатлиха студентите с изградената съпътстваща туристическа инфраструктура. 


Последната спирка преди отпътуването за София беше парк "Ракитин" в с. Трудовец. Там младите хора имаха възможност да видят нагледно част от реализираните проекти на сдружение "Трудолюбци", за които преди това им беше разказала г-жа Мая Пенчева – председател на неправителствената организация. Тя ги насърчи да бъдат активни граждани и да реализират идеите си, ако желаят да променят средата, където живеят. 


В резултат на проведения пътуващ семинар, на следващия ден по време на лекции, бяха дискутирани възможности за планиране и развитие на района, обхващащ територията на трите общини, като обща туристическа дестинация, специализирани продукти, които могат да се предлагат за различни групи туристи, както и възможности за реализиране на бъдещи проекти, свързани с устойчивото туристическо развитие. Това съобщи гл. асистент д-р Десислава Алексова.